tap-doan-anh-ngu-esli

Du học Mỹ: Học Tiếng Anh tại Tập đoàn Ngoại Ngữ ESLI

Tập đoàn ngoại ngữ ESLI – Là tổ chức giáo dục của Mỹ được thành lập nhằm mục đích đào tạo và nâng cao trình độ Anh ngữ cho những sinh viên quốc tế chuẩn bị bước vào khoá học đại học hoặc cao học tại Mỹ và Canađa. Chương trình đào tạo tiếng Anh dự bị đại học hoặc sau đại học của Tổ chức giáo dục ESLI được thực hiện tại các trường đại học công lập, tạo điều kiện tối ưu cho sinh viên quốc tế.

LỢI THẾ KHI HỌC TẬP LẠI TRƯỜNG NGOẠI NGỮ ESLI

Sắp xếp vào đại học: sau khi hoàn thành khóa học tiếng Anh chuyên sâu tại ESLI, sinh viên được đảm bảo sắp xếp vào học chương trình đại học/ sau đại học tại trường đại học đối tác của ESLI.

Không yêu cầu TOEFL: Hoàn thành khóa tiếng Anh tại ESLI, sinh viên vào học chương trình đại học/ sau đại học mà không cần thi lấy chứng chỉ TOEFL.

Hoãn thi chứng chỉ GMAT/ GRE tại thời điểm hồ sơ. Sinh viên có thể nộp chứng chỉ này khi hoàn thành khóa tiếng Anh. Đối với trường West Texas A & M University cho phép sinh viên ESLI thi lấy chứng chỉ GMAT/GRE trong kỳ đầu tiên của chương trình sau đại học.

Chương trình học bổng: các trường đại học đối tác của ESLI thường có các suất học bổng dành cho sinh viên ESLI và sinh viên quốc tế.

Cộng đồng và các hoạt động: Là sinh viên ESLI, bạn sẽ được sử dụng tất cả các tiện nghi và tham gia nhiều hoạt động của trường đại học. Tại mỗi trường đại học của ESLI, sinh viên có cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội, sự kiện thể thao suốt năm. Sinh viên hưởng các tiện nghi: thư viện tại khu học xá, phòng máy tính lab, trung tâm sinh viên, căn tin…cũng như các điểm du lịch địa phương, sân khấu, nhà hàng xung quanh.

CÁC KỲ NHẬP HỌC:  

– Kỳ mùa Xuân: Tháng 1

– Kỳ mùa Hè: Tháng 5

– Kỳ mùa Thu: Tháng 9

HỌC PHÍ KHÓA TIẾNG ANH: từ 306 USD – 333 USD/ tuần

Các bài đã đăng