Hệ Thống Giáo Dục Hoa Kỳ

Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ cung cấp các nguồn hỗ trợ bậc nhất cho một nền giáo dục chất lượng cao với các sự lựa chọn phong phú cho sinh viên, giảng viên, và chuyên gia. Hoa Kỳ là nơi có nhiều cơ sở giáo dục nhất trên toàn thế giới với hơn 3800 trường cao đẳng và đại học.

Nền giáo dục Hoa Kỳ tạo điều kiện cho sinh viên/học sinh được chủ động trong việc lựa chọn các lớp học phù hợp với khả năng và yêu cầu. Hơn nữa, sinh viên/học sinh còn có thể chuyển trường một cách dễ dàng. Những ưu điểm này khiến Hoa Kỳ là điểm đến mơ ước của hàng trăm ngàn sinh viên.

Hệ thống giáo dục bắt đầu với 12 năm tiểu học và trung học:

Tiểu học: Thường bắt đầu vào năm 6 tuổi trong khoảng 5 tới 6 năm

Trung học: Bước tiếp theo là trung học. Trung học thường có 6 đến 7 năm với cấp 2 rồi đến cấp 3.

Sau khi tốt nghiệp trung học:

Đại học: Sinh viên có thể được nhận vào các trường đại học. Tại các trường đại học, sinh viên có thể hoàn thành bằng cử nhân (còn được gọi là “undergraduate”), rồi đến bằng thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc các ngành nghề chuyên nghiệp như bác sĩ hoặc luật sư.

Liên thông: Các chương trình liên thông cho phép sinh viên chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học hoặc giữa các trường đại học. Đa số các trường sẽ chấp nhận điểm từ các trường đại học khác.

Năm học: Năm học ở Hoa Kỳ thường bắt đầu trong tháng 8 hoặc tháng 9 và kết thúc vào tháng 5 hoặc tháng 6. Sinh viên quốc tế nên vào học vào đầu mùa thu (tháng 8). Nhiều khóa học được thiết kế theo trình tự, bắt đầu từ tháng 8 và tiếp tục suốt năm học. Đa số các trường có 2 học kì trong một năm học. Một số trường có 3 học kì (trimester) hoặc 4 học kì (quarter). Học kì mùa hè có thể không bắt buộc.

Các bài đã đăng