Hội thảo tư vấn du học, học bổng

Việc làm và định cư Mỹ

Điều kiện, thủ tục, visa du học Mỹ

Thủ tục nộp đơn du học Mỹ

Hoa Kỳ, đất nước đa văn hóa, chào đón sinh viên quốc tế tới du học. Chính phủ Hoa Kỳ tạo điều kiện tốt nhất cho các sinh viên quốc tế tới học tập, và nghiên cứu tại Mỹ.


Hình ảnh của sinh viên quốc tế tại Mỹ

students3

Giáo dục ở Mỹ thế nào?

Nước Mỹ nổi tiếng là một đất nước tự do, nền giáo dục Mỹ cũng vậy, luôn hướng đến tự do dành cho con người. Các chương trình học đều mang tính trải nghiệm cao, kích thích phát hiện cái mới, phát triển tư duy, khuyến khích người học đưa ra ý kiến, nhận định của mình.