gmat-exam

Những thông tin cơ bản về kỳ thi GMAT

Giới thiệu chung

GMAT (viết tắt của Graduate Management Admission Test) là một bài thi bằng tiếng Anh trên máy tính. Chứng chỉ GMAT được cấp sau khi bạn hoàn thành tốt bài thi này có giá trị quốc tế.

Hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 3000 chương trình đào tạo quản trị kinh doanh từ hơn 1,500 trường kinh doanh sau đại học dùng GMAT là một tiểu chí tuyển sinh. Nếu bạn muốn học thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) ở Mỹ thì bạn phải có chứng chỉ GMAT. Đây cũng là chứng chỉ tin cậy có thể giúp bạn qua vòng “lọc hồ sơ” của rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài danh tiếng.

Cấu trúc bài thi

Bài thi GMAT gồm có 3 phần: toán, ngôn ngữ và viết. Phần toán và ngôn ngữ thi dưới hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi là 120 phút (không tính 10 phút nghỉ giữa các phần).

Các phần thi của bài thi GMAT

 • Analytical writing assessment (Viết)

– Analysis of an issue (phân tích vấn đề)

– Analysis of an argument (phân tích phê bình)

 • Quantitative (Toán)

– Problem solving (giải quyết vấn đề)

– Data sufficiency (tính toán con số)

 • Verbal (Ngôn ngữ)

– Reading comprehension (đọc hiểu)

– Critical reasoning (suy luận)

– Sentence correction (sửa lỗi câu)

Thời gian tổng cộng cho cả bài: 210 – 220 phút

Điểm số: tổng số điểm cao nhất là 800. Để có thể vào được các trường danh tiếng như Harvard hay Princeton, sinh viên phải đạt được tối thiểu là 730 điểm. Tuy nhiên các bạn chỉ cần đạt được 500 điểm là có thể ghi danh vào rất nhiều trường tốt. Thâm chí thấp hơn 1 chút nhưng có những thế mạnh khác thì vẫn có thể có khả năng được trường chấp nhận.

1. Viết luận

 • Phân tích vấn đề
 • Phân tích phê bình
 • Đánh giá khả năng suy luận lôgic và phân tích các vấn đề tương đối phức tạp của văn viết theo qui chuẩn.
 • Chủ đề viết là các chủ đề liên quan đến thương mại hoặc hàng loạt các chủ đề về các  lĩnh vực khác.
 • Chú ý là thí sinh không nhất thiết phải có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực đó.

2. Toán

 • Giải toán: kiểm tra các kĩ năng làm toán cơ bản. Có khả năng hiểu những thuật ngữ toán học cơ bản nhất.
 • Tính toán con số: kiểm tra khả năng  phân tích các vấn đề về số học như:  thông tin sai lệch hoặc thiếu.

3. Ngôn ngữ

 • Đọc hiểu: khả năng hiểu, phân tích và áp dụng những lợi thế đó vào các bài đọc viết. Các đoạn đọc không dài quá 350 từ.
 • Suy luận: khả năng tranh luận, phê bình, đánh giá một kế hoạch nào đó.
 • Sửa lỗi câu: kiểm tra khă năng chỉnh sửa các câu viết bị  sai hoặc là chưa đạt hiêụ quả cao.

Các bài đã đăng