dich-vu-ho-tro

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế tại West Hills College, Coalinga

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế tại West Hills College, Coalinga:

Đưa đón Sân bay

Có Đưa đón Sân bay dành cho sinh viên tại Sân bay Quốc tế Fresno Yosemite. Văn phòng Chương trình sinh viên quốc tế yêu cầu các sinh viên đã được chấp nhận nhập học cung cấp một hành trình bay cho thấy ngày đến, thời gian và hãng hàng không. Sinh viên nên cung cấp thông tin này ít nhất hai tuần trước khi đến. Văn phòng Chương trình sinh viên quốc tế sau đó sẽ sắp xếp đón phù hợp.

Hướng dẫn cho sinh viên quốc tế

Sinh viên quốc tế phải đến một tuần trước khi bắt đầu lớp học. Học sinh sẽ được cho một kỳ thi xếp lớp và sẽ gặp một cố vấn / nhân viên tư vấn để xác định khóa học của mình và lập kế hoạch học tập. Tuần Định hướng là rất quan trọng, vì đây là tuần khi học sinh gặp hướng dẫn viên, nhân viên tư vấn và cố vấn, nhân viên Chương trình sinh viên quốc tế và sinh viên quốc tế khác. Sinh viên cũng được cung cấp một hướng dẫn trong khuôn viên WHCC và cộng đồng của Coalinga.

Dạy kèm

Dịch vụ gia sư là có sẵn cho sinh viên cho các khóa học mà họ cảm thấy họ cần chuẩn bị bổ sung, kể cả tiếng Anh đàm thoại. Đây là dịch vụ miễn phí.

Tư vấn và Cố vấn

Học sinh được khuyến khích để gặp nhân viên tư vấn / cố vấn của họ thường xuyên để theo dõi sự tiến bộ học tập. Tư vấn viên và cố vấn có sẵn cho sinh viên quanh năm, bạn có thể đến gặp hoặc lấy cuộc hẹn.

Liên hệ cá nhân với agency ở quê nhà

Sinh viên đã được giới thiệu đến West Hills College Coalinga thông qua agency có thể ký một mẫu đơn trong đó cho phép West Hills College Coalinga có liên lạc thường xuyên với agency tại quê nhà của họ.

Nhà ở

West Hills College Coalinga cung cấp hỗ trợ cho tất cả các sinh viên quốc tế đang tìm kiếm nhà ở. Tùy chọn nhà ở bao gồm:

Nhà ở Trong khuôn viên trường: Sinh viên quốc tế được yêu cầu phải sống trong khuôn viên trường trong năm đầu tiên tại West Hills College Coalinga. Sinh viên quốc tế được nhận vào West Hills College được đảm bảo một vị trí trong khu nội trú. Học sinh sống trong khuôn viên trường sẽ có ba bữa ăn, Thứ Hai đến Thứ Sáu và hai bữa ăn vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.

Nhà ở Ngoài trường: Nhà ở Ngoài khuôn viên trường được giới thiệu cho sinh viên đã học ở West Hills nhiều hơn một năm, và đã thích nghi để sống ở nước ngoài. Văn phòng Chương trình sinh viên quốc tế có thể hỗ trợ sinh viên trong tùy chọn này.

Các bài đã đăng