Highline-College

Các chương trình Cao đẳng nghề tại Highline College, Mỹ

Highline College cung cấp hơn 40 dạng chứng chỉ, văn bằng kỹ thuật và dạy nghề để giúp bạn có được các kiến thức và kỹ năng khi bước chân vào thị trường lao động.

Kinh Doanh:

– Kế Toán

– Kế Toán Bán Chuyên Nghiệp

– Phụ Tá Hành Chánh

– Quản Lý Hành Chánh

– Lưu Giữ Sổ Sách

– Kinh Doanh

– Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng

– Thương Mại Điện Tử

– Quản Lý Khách Sạn và Du Lịch

– Thiết Kế Nội Thất

– Kinh Doanh Quốc Tế

– Tiếp Thị và Bán Hàng

– Phụ Tá Pháp Lý

– Phụ Tá Pháp Lý Đặc Biệt

– Quản Lý Dự Án

– Bán Lẻ

– Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ

– Du Lịch và Giao Thông Vận Tải

Các Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sự:

– Luật Pháp Lý

– Chuyên Viên về Nghiện Rượu/Ma Túy

– Giữ Trẻ: Gia Đình-Nhà

– Giữ Trẻ: Trẻ Sơ Sinh-Trẻ Mới Biết Đi

– Giữ Trẻ: Trẻ Nhỏ Mới Đi Học Lần Đầu

– Giữ Trẻ: Tuổi Đi Học

– Nhân Viên Quang Học Cung Cấp Kính

– Giáo Dục: Trẻ Nhỏ

– Giáo Dục: Phụ Giáo

– Giáo Dục: Trợ Giảng

– Giáo Dục: Bán Chuyên Nghiệp

– Các Dịch Vụ Nhân Sự

– Phụ Tá Y Tế

– Nhân Viên Đánh Máy về Y Tế

– Điều Dưỡng: Chăm Sóc Điều Dưỡng, LPN tới RN

– Điều Dưỡng: Được Đăng Ký

– Chuyên Viên Phụ Trách Bệnh Nhân

– Chữa Bệnh về Đường Hô Hấp

Công Nghiệp và Công Nghệ:

– Lập Trình C++

– Kỹ Thuật Vẽ qua Máy Tính

– Phục Hồi Dữ Liệu/Chuyên Viên

Pháp Lý

– Quản Lý Dữ Liệu

– Nhân Viên Thiết Kế/Chuyên Viên

– Lập Trình

– Chuyên Viên về Mạng

– Quản Lý Hệ Thống UNIX

– Lập Trình VB

Truyền Thông và Nghệ Thuật:

– Chuyên Viên Thư Viện

– Ấn Loát

– Truyền Thông Bằng Hình Tượng

Các sinh viên quốc tế hoàn tất chương trình lấy Bằng Cao Đẳng Khoa Học Ứng Dụng hoặc một chương trình chứng chỉ đều có đủ điều kiện tham gia chương trình Huấn Luyện Thực Hành Tùy Chọn (OPT). Các sinh viên tốt nghiệp được phép làm việc tại Hoa Kỳ trong 12 tháng sau khi hoàn thành chương trình học.

Các bài đã đăng